Зам.-председател

Яница Въжарова - ХI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваня Панайотова - ХI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик
up@odkbalchik.net

Зам.-председател

Георги Дучев - X клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

Секретар

Габриела Пеева - XI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

upsecretar@odkbalchik.net
СПИСЪК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

[Актуален към 25.11.2015 г.]
КОМИСИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ”
2. “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ”
3. “ВРЪЗКИ С ОБЩИНАТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”
4. “ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА”

КОМИСИИ

№ 1 "Образование, култура и спорт"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Дейвид Иванов- X клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

№ 2 "Връзки с общината и евроинтеграция"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Валерия Калева - X клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

КОМИСИИ

№ 3 "Гражданско общество и медии"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Мария-Магдалена Абрашева - IX клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

№ 4 "Екология и околна среда"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Михаела Тачева - VII клас
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
гр. Балчик

 

Снимки