Зам.-председател

Грациела Илиева - IX клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Симона Илиева - ХI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

Зам.-председател

Александър Желев - X клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

Секретар

Гергана Георгиева - X клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

СПИСЪК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

[Актуален към февруари 2021 г.]
КОМИСИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ”
2. “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ”
3. “ВРЪЗКИ С ОБЩИНАТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”
4. “ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА”

КОМИСИИ

№ 1 "Образование, култура и спорт"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Грациела Илиева - IX клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

№ 2 "Връзки с общината и евроинтеграция"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Петя Митева - IX клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

КОМИСИИ

№ 3 "Гражданско общество и медии"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Мария Митева - IX клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

№ 4 "Екология и околна среда"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Галена Коцева - VIII клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

Снимки