Зам.-председател

Атанас Парушев - ХI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стефан Янев - Х клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

Зам.-председател

Георги Дучев - XI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

Секретар

Снежина Златева - XI клас,
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

СПИСЪК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

[Актуален към 8.12.2017 г.]
КОМИСИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ”
2. “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ”
3. “ВРЪЗКИ С ОБЩИНАТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”
4. “ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА”

КОМИСИИ

№ 1 "Образование, култура и спорт"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Грациела Илиева - VIII клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

№ 2 "Връзки с общината и евроинтеграция"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Йоана Петьова - IX клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

 

 

 

 

КОМИСИИ

№ 3 "Гражданско общество и медии"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Арзу Рами - VII клас
ОУ "СВ. св. Кирил и Методий"
гр. Балчик

 

№ 4 "Екология и околна среда"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Райна Баева - VIII клас
СУ "Хр. Ботев"
гр. Балчик

 

Снимки