Знаме

...

Девиз

"Заедно градим бъдещето !"

ОУП гр. Балчик
избра нов председател

Симона Илиева от СУ „Христо Ботев“, гр. Балчик е новият председател на Общински ученически парламент Балчик, след проведено редовно заседание на младежката организация към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик. Александър Желев – XI клас, бе избран за зам.-председател на ОУП, а комисията по „Екология и околна среда“ оглави осмокласничката Галена Коцева. Дневният ред на заседанието включваше освобождаване и прием на нови членове, избор на ново ръководство, отчет за дейността на ОУП през изминалата година, както и прием на план за работа за учебната 2021-2022 година. Гост на заседанието беше г-н Пламен Иванов – директор на ЦПЛР ОДК - Балчик

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУП - БАЛЧИК

Повече

Снимки